+90 (322) 458 12 12

info@3k.com.tr

Infomips Serisi - Hastane İzole Güç Sistemi

Infomips Serisi - Hastane İzole Güç Sistemi

IT SİSTEMLER HASTANELERE ÖZEL ÇÖZÜMLER (TS IEC 60364-7-710 Normuna Uygun)

IT sistemler; endüstriyel işletmelerde topraklı şebekelere nazaran çok fazlatercih edilmeyen bir dağıtım sistemi olmakla birlikte, hastanelerde yer alan Grup-2 odalarında, TS IEC 60364-7-710 standardına göre kazandırdığı elektriksel güvenlikten dolayı uygulamasının zorunlu olduğu sistemlerdir. IT sistemleri topraklı şebekelerden (TN veya TT) ayıran en önemli fark, işletme topraklamasının olmamasıdır ki bu da izolasyon trafoları ile sağlanır, ayrıca bu dağıtım sistemine bağlı her bir yükün münferit topraklaması vardır. Hastanelerde ameliyathane, yoğun bakım odaları, prematüre çocuk doğum odaları, anjiyografi muayene odaları gibi kritik bölgelerin beslenmesinde kullanılan IT sistemler TS EN 61558-2-15 normunu sağlayan İzolasyon Trafosu, İzolasyon, Yük ve Sıcaklık İzleme Cihazı, Toroid Akım Trafosu (yük akımını izlemek amacıyla) ve Alarm Anonsiyatöründen oluşur.

Enerji kesintisinin kritik olduğu IT sistem odaları

- Ameliyathaneler 

- Ameliyata hazırlık ve uyanma odaları

- Yoğun bakım odaları

- Anestezi odaları

- Kalp katerizasyon odaları

- Prematüre bebek odaları

- Anjiyo grafik muayene odaları

- Statik transfer switch ile kesintisiz ve güvenli enerji akışı

- Hata yerinin tespiti (hata tespit sistemi)

- 0,5kVA-10kVA arasında trafo gücü

- Sistem kaçak akımının µA seviyesine indirilmesi

- 24V yüklerin izlenmesi

- Hata tespit sistemi ile arıza yerinin hemen belirlenmesi

- Cihazlar arası çoklu haberleşme imkânı

- Hasta ve doktor can güvenliği

- Enerji kesintisizliği ve güvenliği ile paniğin engellenmesi

- Projeye uygun pano dizaynı

- Montaj kolaylığı
 

Genel Bilgiler

- 50-500kΩizolasyon direnci

- 5-50A yük akımı

- LCD ekranda menü ayarı

- Dört farklı dilde menü seçimi

- Transfer modülünden (STS) RS232 / RS485 ile veri paylaşımı

- 5ms’den kısa sürede transfer